La Est Tica Literaria De La Posguerra

Autore: Sultana Wahnón
Editore: Rodopi
ISBN: 9789042006539
Grandezza: 27,92 MB
Formato: PDF, ePub
Vista: 743
Download Read Online

Este libro cuestiona las tesis más conocidas acerca de la poética garcilasista, al presentarla a la luz de sus complicidades con la estética fascista, tal y como fue elaborada por Ernesto Giménez Caballero en “Arte y Estado”. Después de estudiar la implantación de dicha estética en las páginas de “Escorial”, el trabajo analiza las polémicas que, a lo largo de la primera década de posguerra, contribuyeron a la recuperación de muchas de las estéticas anatematizadas por el falangismo: desde la romántica a la vanguardista.

L Estetica Del Romanticismo

Autore: Franco Rella
Editore: Donzelli Editore
ISBN: 9788879893237
Grandezza: 39,76 MB
Formato: PDF, ePub
Vista: 103
Download Read Online


La Est Tica Del Romanticismo

Autore: Paolo D'Angelo
Editore:
ISBN: 9788477745976
Grandezza: 15,21 MB
Formato: PDF, ePub, Mobi
Vista: 3282
Download Read Online


L Estetica Del Romanticismo

Autore: Paolo D'Angelo
Editore: Mulino
ISBN: 9788815062147
Grandezza: 27,17 MB
Formato: PDF, ePub
Vista: 1528
Download Read Online


Vertiginosas Textualidades

Autore: Noé Jitrik
Editore: UNAM
ISBN: 9789683676245
Grandezza: 45,25 MB
Formato: PDF, Docs
Vista: 1560
Download Read Online


Encyclopedia Of Italian Literary Studies A J

Autore:
Editore: Taylor & Francis
ISBN: 1579583903
Grandezza: 53,90 MB
Formato: PDF, Kindle
Vista: 5062
Download Read Online


Encyclopedia Of Italian Literary Studies

Autore: Gaetana Marrone
Editore: Routledge
ISBN: 1135455309
Grandezza: 63,30 MB
Formato: PDF, Kindle
Vista: 1039
Download Read Online

The Encyclopedia of Italian Literary Studies is a two-volume reference book containing some 600 entries on all aspects of Italian literary culture. It includes analytical essays on authors and works, from the most important figures of Italian literature to little known authors and works that are influential to the field. The Encyclopedia is distinguished by substantial articles on critics, themes, genres, schools, historical surveys, and other topics related to the overall subject of Italian literary studies. The Encyclopedia also includes writers and subjects of contemporary interest, such as those relating to journalism, film, media, children's literature, food and vernacular literatures. Entries consist of an essay on the topic and a bibliographic portion listing works for further reading, and, in the case of entries on individuals, a brief biographical paragraph and list of works by the person. It will be useful to people without specialized knowledge of Italian literature as well as to scholars.

Silencio Y Arte En El Romanticismo Alem N

Autore: María Del Rosario Acosta López
Editore: Univ. Nacional de Colombia
ISBN: 9789587016390
Grandezza: 68,30 MB
Formato: PDF, ePub, Mobi
Vista: 2061
Download Read Online


Classicism And Romanticism In Italian Literature

Autore: Fabio A Camilletti
Editore: Routledge
ISBN: 1317321340
Grandezza: 69,29 MB
Formato: PDF, Docs
Vista: 7374
Download Read Online

In 1816 a violent literary quarrel engulfed Bourbon Restoration Italy. On one side the Romantics wanted an opening up of Italian culture towards Europe, and on the other the Classicists favoured an inward-looking Italy. Giacomo Leopardi wrote a Discourse of an Italian on Romantic Poetry aiming to contribute to the debate from a new perspective.

La Est Tica Musical De Hector Berlioz A Trav S De Sus Textos

Autore: Enrique García Revilla
Editore: Universitat de València
ISBN: 8437093171
Grandezza: 78,41 MB
Formato: PDF, ePub, Mobi
Vista: 7522
Download Read Online

El compositor francés Hector Berlioz probablement desaprovaria la publicació d'un llibre que tractara sobre el seu propi sistema filosòfic, perquè ell mateix mai va mostrar cap interès per la filosofia. Berlioz va ser un home d'acció i el que ací presentem com a posicionaments estètics, per a ell no eren més que l'aplicació, a través del sentit comú i de la creença en la «música expressiva» com a art superior, d'una defensa radical de l'art vertader. Berlioz no solament és el millor escriptor d'entre els compositors de tota època, sinó que, a partir del present treball, pot ser considerat un filòsof posseïdor d'un pensament concret en estètica musical i absolutament digne de passar a formar part dels manuals d'aquesta disciplina, al costat de Rameau, Rousseau, Kant, Hegel o Wagner.