Manipulacja Pedagogiczno Spo Eczne Aspekty Cz Ii

Author: Joanna Aksman
Editor: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp.z o.o.
ISBN: 8375711640
Size: 16,58 MB
Format: PDF, ePub
Read: 860
Download

Prezentowana Czytelnikom publikacja stanowi część drugą monografii poświęconej pedagogiczno-społecznym aspektom manipulacji. Monografia powstała z inicjatywy pedagogów z Wydziału Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Temat monografii nieodzownie łączy się z prowadzonymi w tej uczelni badaniami naukowymi pod nazwą: Akademickie kształcenie a psychiczny rozwój studentów, w których jedną z badanych zmiennych jest przygotowanie studentów do życia w warunkach wzmożonej manipulacji4. Zaproszenie do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat współczesnej manipulacji przyjęli nie tylko pedagodzy, ale także grono naukowców z innych dziedzin nauki i sztuki.

Psychology Led Astray

Author: Tomasz Witkowski
Editor: Universal-Publishers
ISBN: 1627346090
Size: 15,17 MB
Format: PDF, ePub, Docs
Read: 540
Download

This book shows how scientific and psychotherapeutic practices change into worthless rituals called by the famous physicist, Richard Feynman, "cargo cult." It is a must-read for everybody who is interested in psychology, who is studying or intends to study it, but also for present and potential clients of psychotherapists and parents of mentally-disabled children. Readers will learn which parts of psychology and therapy are cargo-cult-like and which are reliable. This book is the second part of trilogy devoted to the dark side of psychology. The first volume was published under the title"Psychology Gone Wrong: The Dark Sides of Science and Therapy," also released by BrownWalker Press.

Mi Dzy Wiedz A Indoktrynacj Mi Dzy Wychowaniem A Manipulacj

Author: Dorota Klus-Stańska
Editor:
ISBN:
Size: 15,87 MB
Format: PDF, Kindle
Read: 878
Download


Wilno Teatralne

Author: Mirosława Kozłowska
Editor: Wydawn. Ogolnopolskiego Klubu Miosnikow Litwy
ISBN:
Size: 14,97 MB
Format: PDF, Kindle
Read: 714
Download


Contemporary Homo Ludens

Author: Halina Mielicka-Pawłowska
Editor: Cambridge Scholars Publishing
ISBN: 1443898104
Size: 19,99 MB
Format: PDF
Read: 518
Download

Play allows the fulfilment of one’s dreams, yet also teaches subjugation to the norms governing daily life. Furthermore, traditional forms of play, transmitted from one generation to another, guarantee a culture’s continuance and perpetuation in time. Contemporary forms of play integrate a populace, creating a specific community of laughter which places a high value on individuality and the ability to lead social games. Play invalidates social divisions, but also diversifies behaviours through the introduction of changes in the rules, depending on the age of those engaged. Furthermore, it adapts to the forms by which social reality is created, as well as that reality’s goals, which, in turn, impart sense and meaning to something which, of its own nature, seems deprived thereof.

Bia Ystok Volume On Law Culture

Author: Anna Piszcz
Editor: Wydawnictwo Temida 2
ISBN: 8362813547
Size: 19,19 MB
Format: PDF
Read: 538
Download


Essential 120000 English Polish Words Dictionary

Author: Nam H Nguyen
Editor: Nam H Nguyen
ISBN:
Size: 13,17 MB
Format: PDF
Read: 205
Download

The entire dictionary is an alphabetical list of English words and their French equivalent translations. It will be very useful for everyone (home, school, students, travel, interpreting and learning French or English). Cały słownik jest alfabetyczną listą angielskich słów i ich francuskich odpowiedników. Będzie to bardzo przydatne dla wszystkich (dom, szkoła, studenci, podróże, tłumaczenie ustne i nauka języka francuskiego lub angielskiego).