Manipulacja Pedagogiczno Spo Eczne Aspekty Cz Ii

Author: Joanna Aksman
Editor: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp.z o.o.
ISBN: 8375711640
Size: 18,23 MB
Format: PDF, ePub
Read: 881
Download

Prezentowana Czytelnikom publikacja stanowi część drugą monografii poświęconej pedagogiczno-społecznym aspektom manipulacji. Monografia powstała z inicjatywy pedagogów z Wydziału Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Temat monografii nieodzownie łączy się z prowadzonymi w tej uczelni badaniami naukowymi pod nazwą: Akademickie kształcenie a psychiczny rozwój studentów, w których jedną z badanych zmiennych jest przygotowanie studentów do życia w warunkach wzmożonej manipulacji4. Zaproszenie do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat współczesnej manipulacji przyjęli nie tylko pedagodzy, ale także grono naukowców z innych dziedzin nauki i sztuki.

Mi Dzy Wiedz A Indoktrynacj Mi Dzy Wychowaniem A Manipulacj

Author: Dorota Klus-Stańska
Editor:
ISBN:
Size: 20,62 MB
Format: PDF, Kindle
Read: 797
Download


Psychology Led Astray

Author: Tomasz Witkowski
Editor: Universal-Publishers
ISBN: 1627346090
Size: 17,16 MB
Format: PDF
Read: 875
Download

This book shows how scientific and psychotherapeutic practices change into worthless rituals called by the famous physicist, Richard Feynman, "cargo cult." It is a must-read for everybody who is interested in psychology, who is studying or intends to study it, but also for present and potential clients of psychotherapists and parents of mentally-disabled children. Readers will learn which parts of psychology and therapy are cargo-cult-like and which are reliable. This book is the second part of trilogy devoted to the dark side of psychology. The first volume was published under the title"Psychology Gone Wrong: The Dark Sides of Science and Therapy," also released by BrownWalker Press.

Wilno Teatralne

Author: Mirosława Kozłowska
Editor: Wydawn. Ogolnopolskiego Klubu Miosnikow Litwy
ISBN:
Size: 17,50 MB
Format: PDF, Kindle
Read: 122
Download


Znakolog

Author:
Editor:
ISBN:
Size: 16,61 MB
Format: PDF
Read: 882
Download


Bia Ystok Volume On Law Culture

Author: Anna Piszcz
Editor: Wydawnictwo Temida 2
ISBN: 8362813547
Size: 14,77 MB
Format: PDF, Docs
Read: 221
Download


Essential 120000 English Polish Words Dictionary

Author: Nam H Nguyen
Editor: Nam H Nguyen
ISBN:
Size: 11,31 MB
Format: PDF, Kindle
Read: 109
Download

The entire dictionary is an alphabetical list of English words and their French equivalent translations. It will be very useful for everyone (home, school, students, travel, interpreting and learning French or English). Cały słownik jest alfabetyczną listą angielskich słów i ich francuskich odpowiedników. Będzie to bardzo przydatne dla wszystkich (dom, szkoła, studenci, podróże, tłumaczenie ustne i nauka języka francuskiego lub angielskiego).